#

Gestor Documental

Gestor Documental

L’ERP porta un mòdul de gestió documental, el qual et permet vincular arxius amb un document creat al erp (pressupost, comanda, albarà, factura) ja sigui de compra o venda podent-lo consultar en qualsevol moment. Aquest també actua sobre la impressora multifunció, podent escanejar, emmagatzemar i vincular directament sobre el document que estem creant.


Els documents estan vinculats amb traçabilitat això vol dir que si vinculem un arxiu a pressupost el podrem consultar quan aquest estigui a factura, fins i tot en el registre d’iva de comptabilitat.


Des de 900€

Torelló GestSoft Informàtica, S.L. Plaça de la sardana, 2 . 08570 Torelló - Tel.. 93.850.55.77 / 93.515.70.37 - info@gestsoft.cat Política de privacitat | Política de cookies