#

Producció

Mòdul de producció

Aquest mòdul és un bon complement pel control d’una planta de producció.


Amb aquest es poden realitzar llistes de materials, rutes de fabricació amb els centres de fabricació i d’operacions, càlculs dels costos d’un producte o generació d’una ordre de fabricació.

També s’hi troba un apartat pel control de l’activitat d’aquestes ordres, hores treballades, operaris que hi han intervingut,...etc. Tot i que aquest mòdul té part estàndard, normalment s’adapta segons les necessitats de cada empresa.

Torelló GestSoft Informàtica, S.L. Plaça de la sardana, 2 . 08570 Torelló - Tel.. 93.850.55.77 / 93.515.70.37 - info@gestsoft.cat Política de privacitat | Política de cookies