#

Control d´estocs

Mòdul de control d'estocs

En aquest apartat s’hi troba tot lo necessari per controlar els estocs i moviments de mercaderies (entrades, sortides i inventaris), a través d’un seguit de pantalles per fer els diferents controls.. • Estocs per client

 • Estocs per producte

 • Estocs per proveïdor

 • Estocs per document


 • Aquests ens mostren els moviments d’estocs entre dues dates, ordenats o agrupats per les diferents opcions.

  A banda, s’hi poden fer els ajustaments necessaris als nostres estocs, tal com pot ser fer un inventari o una entrada o sortida manual d’alguna mercaderia.

  El control d’estocs es pot portar per magatzems o ubicacions, portant així un seguiment d’estocs de la nostra empresa.

  Torelló GestSoft Informàtica, S.L. Plaça de la sardana, 2 . 08570 Torelló - Tel.. 93.850.55.77 / 93.515.70.37 - info@gestsoft.cat Política de privacitat | Política de cookies