#

Gestió de compres

Mòdul de compres

En aquest mòdul s’hi troben totes les eines necessàries per gestionar les compres d’una empresa.


 • Comandes

 • Albarans

 • Factures

 • Tarifes de producte i proveïdor


 • En el moment de crear un document, de tipus que sigui, es pot variar qualsevol paràmetre definit prèviament a la fitxa del proveïdor, tal com: forma i condicions de pagament, descomptes...etc. També es poden donar si cal condicions especifiques a cada compra.

  A banda, inclou també una col·lecció de llistats per poder controlar l’estat dels documents, les recepcions de les compres, els productes més comprats, estadístiques de compres, i relacions de qualsevol dels documents anteriors.

  Un cop fet un albarà o una factura, aquests passen a formar part d'un històric, conservant-lo i podent-ne treure estadístiques, així com poder-lo modificar més endavant en cas necessari.

  Torelló GestSoft Informàtica, S.L. Plaça de la sardana, 2 . 08570 Torelló - Tel.. 93.850.55.77 / 93.515.70.37 - info@gestsoft.cat Política de privacitat | Política de cookies