#

Planificació amb Project

Planificació amb Microsoft Project

En aquest mòdul us oferim la possibilitat de visualitzar les teves ordres de fabricació en format gràfic, aprofitant tota la potencia de Microsoft project.


Amb la possibilitat de que les dades vagin sincronitzades totalment amb el teu software de gestió, això vol dir que un cop realitzada una ordre de fabricació amb el teu software es pot traslladar de manera automàtica al project, i un cop manipulada, ja sigui la durada, la maquina o be la data inici, aquesta informació es traslladarà de manera automàtica al software de gestió, sense necessitat de tornar a repetir la informació en aquest.


Pots gestionar les capacitats dels teus centres de fabricació, modificar la durada, el treball, el numero de màquines que utilitzarem per fer aquella of.

Torelló GestSoft Informàtica, S.L. Plaça de la sardana, 2 . 08570 Torelló - Tel.. 93.850.55.77 / 93.515.70.37 - info@gestsoft.cat Política de privacitat | Política de cookies