Venta d'equips informàtics

Ens adaptem a les necessitats que tingui el client, amb un servidor configurat d’acord a les necessitats actuals i futures, amb opcions de disc durs HotSwap SAS, clusterització de servidors (virtualitzats o no), granges de servidors.....etc.

Per la resta de llocs de treball donem l’opció de treballar amb pletines RDP o amb equips de treball, adaptant-nos de nou a les necessitats actuals i futures.