Manteniment

Realitzem tasques de manteniment preventiu per a servidors i equips d’empreses. Verifiquem la correcta realització de les copies de seguretat, comprovem el correcte funcionament de la xarxa,  l’estat dels antivirus així com el seu correcte funcionament, verifiquem l’estat dels discs durs, ....etc.