Comptabilitat GemWin

Software complert per portar una petita empresa de fàcil utilització i implantació

  • Diaris
  • Extractes
  • Saldos
  • Registre d’ives

  • A aquest Software hi podem incorporar també un mòdul de carteres, i centres de cost, podent completar opcions en cas que sigui necessari. Dins la part de comptabilitat també podem extreure tots els llistats oficials, balanços, ives... A la part de carteres, a part de portar un complert control dels efectes a cobrar també es poden generar els suports sepa per enviar els cobraments al banc.