Control en planta amb EVEN

Un avançat sistema de captació de dades en temps real (MES: Manufacturing Execution System) que li permet conèixer en tot moment la productivitat de les màquines que té a planta. Quines estan en marxa, quines estan aturades, a quina velocitat estan treballant…
EVEN disposa d’un sistema molt pràctic perquè constin els motius de les aturades o les incidències. Totes les dades son registrades a fi de poder-ne fer les estadístiques corresponents.
Les peces fetes es poden captar directament per tal que constin com a realitzades en el seu sistema informàtic existent. Sigui quin sigui el seu ERP, EVEN s’hi pot adaptar.

 • En un sol cop d’ull, veure l’estat real de totes les màquines de planta.
 • Gràfica de velocitats a temps rea.l
 • Anàlisi directa de les últimes hores de producció: comprovar si s’estan complint les expectatives de producció.
 • Els operaris disposen en pantalla del plànol de la peça a fabricar.
 • Registre de les OF que es van fabricant.
 • Registre dels canvis de model. Temps utilitzat en cada canvi.
 • Registre dels operaris que estan en màquina.
 • Estadística de canvis de model a fi de millorar planificacions.
 • Anàlisi de la producció segons:Click per ampliar.
 • Un període de temps determinat.
 • Una Ordre de Fabricació específica.
 • Un operari determinat.

 • EVEN no és un sistema tancat: ha estat concebut de manera que es pugui adaptar fàcilment a qualsevol sistema de treball i a les seves necessitats específiques. Per exemple per ampliar les prestacions en Controls de Qualitat, lectura de paràmetres de les màquines, etc.