Mòdul de control d'estocs

En aquest apartat s’hi troba tot lo necessari per controlar els estocs i moviments de mercaderies (entrades, sortides i inventaris), a través d’un seguit de pantalles per fer els diferents controls.

  • Estocs per client
  • Estocs per producte
  • Estocs per proveïdor
  • Estocs per document


  • Aquests ens mostren els moviments d’estocs entre dues dates, ordenats o agrupats per les diferents opcions.

    A banda, s’hi poden fer els ajustaments necessaris als nostres estocs, tal com pot ser fer un inventari o una entrada o sortida manual d’alguna mercaderia.

    El control d’estocs es pot portar per magatzems o ubicacions, portant així un seguiment  d’estocs de la nostra empresa.